Każdy kraj ma swoją flagę, która jest jednym z najważniejszych symboli narodowych. Polska flaga w znanej nam obecnie formie została przyjęta jako symbol narodowy dopiero w 1919 roku, chociaż same barwy w niej zastosowane przyjęto już w 1792 roku.

Historia polskiej flagi

Od początków istnienia Państwa Polskiego wykorzystywano różne flagi, których barwy zawierały biel i najczęściej karmazyn (koszty barwników sprawiły jednak, że w praktyce zastępowano ten kolor różnymi odcieniami czerwieni). Początkowo przedstawiały one wizerunek orła na czerwonym tle, później pojawiła się flaga składająca się z pasów czerwono-biało-czerwonych z godłem. W barwach narodowych dominowały głównie kolor biały, różne odcienie karmazynu i czerwonego oraz granat. Historia współcześnie znanego nam wizerunku polskiej flagi sięga jednak 3 maja 1792 roku. To właśnie tego dnia za barwy narodowe naszego kraju uznano biel i czerwień, ale dopiero 7 lutego 1831 roku uregulowano tę kwestię ustawą Sejmu Królestwa Polskiego.

Polska flaga (fot. Sylvain Robin/depositphotos.com)
Polska flaga (fot. Sylvain Robin/depositphotos.com)

Oficjalnie wizerunek polskich barw narodowych oraz wygląd flagi uregulowano ustawą z dnia 1 sierpnia 1919 roku. Dokument ten zawierał opis polskiej flagi, jako składającej się z dwóch prostokątów w kolorze białym i czerwonym. Dwa lata później sprecyzowano kolor czerwieni jako karmazynowy, a w rozporządzeniu z 13 grudnia 1927 roku zmieniono go na cynober. Ze względów praktycznych, w rozporządzeniu z 28 marca 1928 roku zezwolono na wykorzystywanie obu kolorów do 28 marca 1930 roku, ale czas ten przedłużono następnie do 31 grudnia 1936 roku. W tym okresie kolory flagi nie były sprecyzowane na podstawie parametrów, a jedynie słownego opisu koloru.

Wygląd polskie flagi nie uległ zmianie aż do wejścia w życie ustawy z 7 grudnia 1955 roku, która ponownie odcień czerwony określiła jako cynober. Dodatkowo wprowadzono wówczas drugi wzór flagi państwowej, zawierający godło. Jego historia sięga również ustawy z 1 sierpnia 1919 roku. W przeszłości wykorzystywały ją placówki dyplomatyczne oraz statki handlowe. W przypadku placówek dyplomatycznych chodziło o wyróżnienie flagi, natomiast w przypadku statków było to spowodowane obecnością biało-czerwonej flagi w Międzynarodowym Kodzie Sygnałowym używanym do sygnalizacji na morzu. Flaga ta oznacza obecność pilota na statku. Dodanie godła pozwoliło na rozróżnienie obu tych flag.

Polska flaga z godłem(fot. Dariusz Kuzminski/depositphotos.com)
Polska flaga z godłem(fot. Dariusz Kuzminski/depositphotos.com)

W ustawie z 31 stycznia 1980 roku jeszcze dokładniej sprecyzowano kolory polskiej flagi, wprowadzając konkretne parametry kolorów w przestrzeni CIELUV oraz ustalono proporcje flagi jako 5:8. Rozwiązanie to od początku miało wadę, ponieważ określało kolor na podstawie materiału na jaki go nanoszono, przez co wraz z wprowadzeniem ekranów komputerowych pojawił się problem z prawidłowym określeniem koloru białego oraz również czerwonego wyświetlanego na ekranach.

Pewną modyfikacją polskiej flagi jest Bandera okrętów wojennych. Wygląda ona prawie tak samo jak flaga z godłem, z tą różnicą, że posiada trójkątne wycięcie. Jej aktualny wzór został ustanowiony w uchwale z dnia 19 lutego 1993 roku.

Bandera okrętów wojennych (fot. Mateusz War)
Bandera okrętów wojennych (fot. Mateusz War)

Kwestie sporne

Od wielu lat trwają dyskusje heraldyków na temat barw narodowych, godła oraz wyglądu flagi. Duży wpływ na te dyskusje miały kontrole NIK, które wykazały, że różne instytucje stosują różne barwy flagi narodowej, a spowodowane to jest sposobem opisu barw, który po przekonwertowaniu na paletę barw RGB/sRGB stosowaną w większości wyświetlaczy odbiega od kolorów opisanych w ustawach.

Prowadzone dyskusje doprowadziły do powstania kilku projektów doprecyzowania barw narodowych, a także nawet godła. Niestety ze względu na złożoność tego procesu oraz potrzebę odwołania się do historii i zasad heraldyki, dalsze prace szły powoli, a w ostatnich latach uległy praktycznie wstrzymaniu.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

20 lutego 2004 roku Sejm ustanowił nowe święto państwowe – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzony co roku 2 maja, czyli równolegle z Dniem Polonii i Polaków za Granicą, obchodzonym od 2002 roku. Wybór dnia podyktowany był chęcią powiązania obchodów z Świętem Konstytucji 3 Maja.

Dodatkowo dzień ten związany jest z rocznicą  zawieszenia polskiej flagi na Kolumnie Zwycięstwa i Reichstagu w Berlinie 2 maja 1945 roku w trakcie walk o miasto. Warto również dodać, że w czasach PRL-u, 2 maja zdejmowano flagi państwowe, aby nie były wywieszone w trakcie Święta Konstytucji 3 Maja, którego władze komunistyczne nie uznawały.

Bandera okrętów wojennych
Bandera okrętów wojennych
Wspieraj SmartAge.pl na Patronite
Udostępnij.