Wypadek przy pracy, na skutek którego doszło do śmierci pracownika, może być podstawa do otrzymania specjalnego rodzaju odszkodowania nazywanego zadośćuczynieniem.

Czy za śmierć członka rodziny w pracy można dostać odszkodowanie?

Śmiertelny wypadek przy pracy to tragiczne wydarzenie, które może mieć poważne konsekwencje dla rodziny i najbliższych ofiary. W takich przypadkach bliscy mogą być uprawnieni do otrzymania odpowiedniego odszkodowania, które jest określane jako zadośćuczynienie za śmierć.

Aby dochodzić zadośćuczynienia za śmierć, konieczne jest ustalenie, czy pracodawca lub inna osoba dopuściła się zaniedbania i że to zaniedbanie spowodowało śmiertelny wypadek. Przykładowo wypłacenie takiego świadczenia jest możliwe w przypadku, gdy pracodawca nie stworzył dla pracowników bezpiecznego środowiska pracy lub nie przeszkolił ich odpowiednio.

Kto może otrzymać zadośćuczynienie za śmierć bliskiego w pracy?

Otrzymanie odszkodowania jest możliwe w przypadku członków rodziny, dlatego można otrzymać zadośćuczynienie za śmierć matki, ojca, dziecka, rodzeństwa.

Śmiertelny wypadek w pracy – czy rodzina może otrzymać odszkodowanie?

Warto jednak zaznaczyć, że takie świadczenie może być też przyznane również wtedy, gdy osoba, która poniosła śmierć, była z nią nieformalnym związku.

Jaka może być wysokość zadośćuczynienia za śmiertelny wypadek w pracy?

Odszkodowanie wypłacane w przypadku roszczenia z tytułu śmierci w pracy będzie zależało do wielu czynników, na przykład są to:

  • Emocjonalny ból i cierpienie, których doświadczyła bliska osoba w wyniku śmierci ofiary.
  • Koszty leczenia, gdy osoba była poddana leczeniu.
  • Koszty związane z pochówkiem.
  • Utracone zarobki oraz innego rodzaju świadczenia.

Trzeba wskazać, że zadośćuczynienie za śmierć matki – www.apo24.pl/zadoscuczynienie-za-smierc-osoby-bliskiej/ albo innej bliskiej osoby jest zawsze ustalane indywidualnie, dlatego też nie można z góry wskazać, jaka będzie wysokość tego typu świadczenia.

Należy też podkreślić, że takie zadośćuczynienie jest przyznawane jedynie jednorazowo, dlatego nie można otrzymać go kilkukrotnie.

Śmiertelny wypadek w pracy – czy rodzina może otrzymać odszkodowanie?

Jak dostać zadośćuczynienie za śmierć w wyniku wypadku przy pracy?

Osoby, których bliscy ponieśli śmierć na skutek wypadku przy pracy, mogą otrzymać zadośćuczynienie od sprawcy zdarzenia. W tym przypadku jest to pracodawca, dlatego też to do niego trzeba się zwrócić o przyznanie takiego świadczenia.

Zadośćuczynienie za wypadek przy pracy będzie w tym przypadku wypłacane z ubezpieczenia pracodawcy, natomiast warto wskazać, że w przypadku jego braku konieczne będzie wystąpienie na drogę sądową, aby otrzymać tego typu świadczenie za doznane krzywdy.

Wspieraj SmartAge.pl na Patronite
Udostępnij.