Przeglądasz: Baku

Rola jaką lotniskowce odegrały w trakcie II wojny światowej sprawiła, że w latach 60. nawet radziecka flota postanowiła wprowadzić do…