Przeglądasz: zapora

Proces projektowania i budowy zapór zarówno tworzących sztuczne zbiorniki wodne jak i będących częścią elektrowni wodnej to skomplikowany i wymagający…

W latach 20. i 30. w ZSRR rozpoczęto program elektryfikacji kraju o nazwie GOELRO. Program ten zakładał budowę potężnej sieci…