Czas na trzeci konkurs urodzinowy. Zasady i tym razem nie ulegną zmianie, ponieważ liczba zgłoszeń cały czas rośnie. Ciekawe jak poradzicie sobie tym razem. Trzecie pytanie jest nieco hipotetyczne, ale cały czas kołacze się ono w naszych głowach 🙂

Aby wziąć udział w konkursie należy udzielić poprawnych odpowiedzi na dwa pierwsze pytania (odpowiedzi na pewno znajdują się w tekstach opublikowanych na SmartAge.pl), oraz odpowiedzieć na trzecie pytanie, które nie ma dobrej, albo złej odpowiedzi. Liczy się Wasza kreatywność, ponieważ to na jej podstawie wybierzemy jednego zwycięzcę z osób, które poprawnie odpowiedzą na dwa pierwsze pytania. Zależy nam na tym, aby odpowiedzi były szczere.

Odpowiedzi należy wysłać drogą mailową na adres kontakt@smartage.pl

W tym konkursie do wygrania jest książka „Krótka Historia Psychologii” ufundowana przez wydawnictwo RM.

Krótka historia psychologii
Krótka historia psychologii

Pytania konkursowe

1. Jak nazywał się i kiedy został po raz pierwszy użyty, pierwszy w historii okręt podwodny?

2. Jak nazywał się ostatni transatlantyk, który zdobył Błękitną Wstęgę Atlantyku?

3. Niektóre portale historyczne i ciekawostkowe wydają książki (w formie drukowanej), będące zbiorem np. najciekawszych publikacji albo albumy fotograficzne zawierające krótkie opisy i zdjęcia wykonane przez redakcję. Czy jako SmartAge.pl również powinniśmy taką publikację w przyszłości przygotować i jeśli tak, to czy miałby to być zbiór najciekawszych skrótów publikacji z strony, czy też album fotograficzny – np. z zdjęciami lotniczymi, albo z różnych miejsc na świecie, które odwiedziliśmy?


REGULAMIN KONKURSU URODZINOWEGO PORTALU SMARTAGE.PL

 1. Organizatorem konkursu urodzinowego portalu SmartAge.pl (dalej „konkurs” ) jest redakcja portalu SmartAge.pl., którego wydawcą jest spółka SmartAge Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-413), przy ul. Tatrzańskiej 1/5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem 0000622393.
 2. Nagrodami w konkursie nie są nagrody pieniężne a zasady rozstrzygnięcia nie opierają się na elemencie losowości.
 3. O ocenie odpowiedzi na pytania konkursowe oraz o wynikach konkursu decyduje kolegium redakcyjne SmartAge.pl pełniące funkcje komisji konkursowej.
 4. W konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie.
 5. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie redakcji SmartAge.pl, pracownicy redakcji oraz członkowie organów, wspólnicy i pracownicy wydawcy.
 6. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny
 7. Zgłoszenia do konkursu dokonuje się poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres kontakt@smartage.pl odpowiedzi na pytania konkursowe.
 8. Zgłoszenia wraz z odpowiedziami należy przesłać do dnia 24.02.2018 do godz 23:59. Zgłoszenia wysłane po terminie nie biorą udziału w konkursie.
 9. Adres e-mail z którego zostaną przesłane odpowiedzi posłuży organizatorowi konkursu do kontaktów w sprawie konkursu, a zwłaszcza do kontaktu z uczestnikami którzy otrzymają nagrody.
 10. Każdy uczestnik może zgłosić się i udzielić odpowiedzi na pytania konkursowe tylko raz.
 11. O wynikach konkursu zadecyduje ocena odpowiedzi na pytania:
 • 1. Jak nazywał się i kiedy został po raz pierwszy użyty, pierwszy w historii okręt podwodny?
 • 2. Jak nazywał się ostatni transatlantyk, który zdobył Błękitną Wstęgę Atlantyku?
 • 3. Niektóre portale historyczne i ciekawostkowe wydają książki (w formie drukowanej), będące zbiorem np. najciekawszych publikacji albo albumy fotograficzne zawierające krótkie opisy i zdjęcia wykonane przez redakcję. Czy jako SmartAge.pl również powinniśmy taką publikację w przyszłości przygotować i jeśli tak, to czy miałby to być zbiór najciekawszych skrótów publikacji z strony, czy też album fotograficzny – np. z zdjęciami lotniczymi, albo z różnych miejsc na świecie, które odwiedziliśmy?
 1. Kolegium redakcyjne dokonuje oceny odpowiedzi pod względem ich jakości merytorycznej i znajomości tematu, kreatywności, formy, atrakcyjności językowej.
 2. Autor najwyżej ocenionej odpowiedzi otrzyma nagrodę w postaci książek „Krótka Historia Psychologii” od wydawcy portalu.
 3. Decyzja komisji konkursowej – kolegium redakcyjnego jest nieodwołalna i ostateczna.
 4. Ustalenie wyników konkursu nastąpi do dnia 26.02.2019.
 5. Po ustaleniu wyników konkursu organizator niezwłocznie skontaktuje się z autorem nagrodzonej odpowiedzi za pośrednictwem poczty e-mail celem pozyskania danych niezbędnych do wysyłki nagrody takich jak imię i nazwisko oraz adres.
 6. Przez przystąpienie do konkursu (wysłanie odpowiedzi) uczestnik wyraża dorozumianą zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem konkursu i przyznaniem nagród. Uczestnik może zastrzec, że takiej zgody nie udziela jednakże jest to równoznaczne z rezygnacją z możliwości otrzymania nagrody.
 7. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych określa polityka prywatności dostępna na www.smartage.pl/polityka-prywatnosci-zgodna-z-rodo
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w tym co do ilości nagród jak i do konkretnych pozycji książkowych – nagród.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go na portalu pod adresem www.smartage.pl/konkurs-urodzinowy-portalu-smartage-pl-nr-3.
Wspieraj SmartAge.pl na Patronite
Udostępnij.