Przeglądasz: Fablok

Po II wojnie światowej stan polskiego transportu kolejowego był bardzo zły. Zniszczona trakcja, zużyty tabor i trudności z zaspokojeniem bieżących…

Parowozy 1U produkowane w latach 1956-1967 przez zakłady Fablok i ZNTK Wrocław były najbardziej znanymi w Polsce i produkowanymi seryjnie…