IPC to globalne stowarzyszenie handlowe, które stawia sobie na celu zapewnienie przewagi konkurencyjnej oraz sukcesu finansowego firmom członkowskim, poprzez tworzenie unikalnych standardów i programów szkoleniowych. Szkolenie IPC gwarantuje dostęp do aktualnej wiedzy, najnowszych informacji oraz tendencji rozwojowych branży elektronicznej. Specjalista IPC jest więc osobą wysoce cenioną w środowisku zawodowym.

Szkolenie IPC – zbuduj profesjonalną kadrę pracowniczą

Szkolenia IPC znacznie podnoszą wydajność pracy zespołu oraz zwiększają konkurencyjność jej efektów, dzięki czemu branże elektroniczne i elektroenergetyczne odnotowują coraz więcej sukcesów. Odbyte szkolenie IPC oraz zdobyty międzynarodowy certyfikat IPC dają gwarancję profesjonalnego podejścia do zawodu, która uznawana jest niemalże na całym świecie. Profesjonalnie przeszkolony pracownik, znający normy IPC oraz wykorzystujący je w codziennej pracy, ma znacznie większe szanse na zatrudnienie w kraju oraz poza granicami Polski.

Szkolenia IPC podnoszące kwalifikacje elektroników

IPC – kurs poszerzający horyzonty dla specjalistów

Szukając renomowanej firmy specjalizującej się w zakresie szkoleń IPC z certyfikatem, warto postawić na wiedzę i profesjonalizm. Jednym z najbardziej cenionych zespołów na rynku jest firma PB Training, której głównym celem jest propagowanie i rozszerzanie standardów IPC, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. Każdy uczestnik kursu, po pozytywnym zakończeniu egzaminu, otrzymuje certyfikat IPC, który czyni z niego specjalistę na międzynarodowym rynku pracy. Firma PB Training dokłada wszelkich starań, aby przeprowadzone szkolenie IPC było przystępne i zrozumiałe dla uczestników, dzięki czemu zwiększa ich możliwości oraz konkurencyjność w branży. Szkolenia IPC dostosowane są do czasu, możliwości oraz stopnia zaawansowania zainteresowanych klientów.

IPC – standardy dla branży elektronicznej i elektroenergetycznej

Istnieje szereg działów w obszernych branżach elektronicznych, w których normy IPC są coraz chętniej i powszechniej stosowane. Dla wielu dziedzin stają się one wręcz nieuniknioną koniecznością. Standardy IPC wykorzystywane są m. in. do kontroli płytek drukowanych przez inspektorów, operatorów lub pracowników liniowych i kupujących, którzy są odpowiedzialni za decyzję o odrzuceniu lub dopuszczalności rozpatrywanego produktu do obrotu. Posiadany certyfikat IPC brany jest również pod uwagę na stanowiskach odpowiedzialnych za naprawy i modyfikacje obwodów drukowanych i zespołów elektronicznych. Standardy IPC zapewniają firmom wszystkie niezbędne narzędzia, potrzebne do podnoszenia umiejętności i wydajności zatrudnionych pracowników. Nacisk kładzie się tutaj przede wszystkim na techników utrzymania ruchu, inżynierów i techników procesu montażu oraz kierowników, odpowiadających za jakość wykonywanych produktów.

Szkolenia IPC podnoszące kwalifikacje elektroników

IPC – norma stojąca na straży jakości

Szkolenia IPC oraz zdobyty certyfikat IPC to niezbędne narzędzia stojące na staży jakości oferowanych produktów. Dzięki nim możliwe jest podtrzymanie produktywności pracowników oraz proponowanie klientom coraz lepszych i dopasowanych do ich potrzeb finalnych produktów. Zapewnia to ciągłą opłacalność produkcji, handlu i dystrybucji, zarówno w obrębie kraju, jak i całego świata. Utrzymanie jakości produktów na stałym, zadowalającym poziomie jest również możliwe dzięki szkoleniom IPC dla kadr kierowniczych, organów kontrolujących, koordynatorów oraz profesjonalnych audytorów. To właśnie na ich barkach spoczywa znaczna odpowiedzialność za produkt końcowy oraz efektywną pracę zespołu.

IPC – specjalista na wagę złota

Szeroki wachlarz szkoleń i kursów IPC pozwala na swobodny wybór programu szkoleniowego, którego odbycie jest dla nas w danym momencie najbardziej pożądane. Wybierając firmę szkoleniową, należy kierować się przede wszystkim merytoryką zajęć oraz przystępnym sposobem przekazania wiedzy. W ofercie PB Training do wyboru mamy między innymi szkolenia IPC z zakresu: IPC-A-610, IPC-A-600, IPC/WHMA-A-620, IPC-7711/7721, IPC J-STD-001 oraz na koordynatora ESD. Wszystkie kursy i szkolenia są idealnie dopasowane do potrzeb i stanu wiedzy klienta. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie: www.pbtraining.com.pl/pl/szkolenia/szkolenia-ipc.

Podziel się.