Polska to kraj, w którym coraz więcej ludzi uczy się języków obcych. Oczywiście dzięki temu, że mamy obowiązek szkolny do 18 roku życia, znaczna część młodych ludzi potrafi porozumiewać się w chociaż jednym języku obcym. Szkolnictwo językowe w Polsce jest na całkiem dobrym poziomie, a po ukończeniu szkoły średniej, uczeń zwykle jest w stanie swobodnie rozmawiać w obcym języku. Oczywiście najpopularniejszym wybieranym językiem jest język angielski.

Co nam daje znajomość języków obcych?

Umiejętności językowe jako atut na rynku pracy

Umiejętność posługiwania się językiem obcym to znacząca pozycja w naszym CV. Istnieje wiele egzaminów, przystępując do których, otrzymujemy dyplom poświadczający o naszych zdolnościach językowych. Wiele zawodów wymaga znajomości co najmniej języka obcego na poziomie, który pozwala swobodnie załatwiać sprawy biznesowe z klientami zagranicznymi. W dzisiejszych czasach praca z międzynarodowymi kontrahentami to nic nadzwyczajnego.

Konieczność znajomości języka obowiązującego w państwie, do którego wyjeżdżamy

Dwudziesty pierwszy wiek to również czas, w którym wiele osób podróżuje i migruje po świecie. Opuszczają ojczyznę, aby pracować za granicą, ponieważ często stwarza to lepsze perspektywy zarobku w danym zawodzie. Jeśli mamy kwalifikacje, które pozwalają nam na wykonywanie innej pracy niż najprostsze czynności fizyczne, zwykle musimy znać język obcy obowiązujący w tym kraju. Potrzebujemy go, aby porozumiewać się z przełożonymi i współpracownikami i dokładnie rozumieć polecenia, które mamy wykonać. Bardziej skomplikowane zawody mają również bogate zaplecze specjalistycznego słownictwa w każdym języku. Jego znajomość jest często niezbędna do podjęcia pracy w innym państwie.

Polska to kraj, w którym coraz więcej ludzi uczy się języków obcych. Oczywiście dzięki temu, że mamy obowiązek szkolny do 18 roku życia, znaczna część młodych ludzi potrafi porozumiewać się w chociaż jednym języku obcym.
Polska to kraj, w którym coraz więcej ludzi uczy się języków obcych. Oczywiście dzięki temu, że mamy obowiązek szkolny do 18 roku życia, znaczna część młodych ludzi potrafi porozumiewać się w chociaż jednym języku obcym.

Samorealizacja i podnoszenie kwalifikacji

Polacy coraz chętniej uczą się języków obcych. Młodzi ludzie często uczęszczają na kursy językowe, które poprawiają ich wyniki w nauce, a także gwarantują wyższą pozycję na rynku pracy. Powszechnieje również podnoszenie kwalifikacji osób, które już pracują zawodowo. Przełożeni fundują kursy językowe dla pracowników, z którymi na przykład wiążą plan awansu na wyższe stanowisko. Wiele osób, które chcą zmienić pracę na lepiej płatną lub bardziej odpowiadającą ich zainteresowaniom, wybiera kursy językowe jako element podnoszenia swoich umiejętności, kwalifikacji i wzbogacania swojego życiorysu.

Wyniki badań

Według raportu TNS, 38% Polaków zna tylko jeden język obcy, 15% Polaków zna dwa języki obce, 3% – więcej niż dwa, a 44% badanych nie zna żadnego języka obcego. Co ciekawe, jeszcze w 2000 roku najpopularniejszym językiem znanym przez Polaków był język rosyjski, co wynikało z jego przymusowej nauki w poprzednim systemie politycznym. Od tamtego czasu nastąpiły jednak duże zmiany, a obecnie, Polacy uczą się głównie języka angielskiego oraz niemieckiego.

Wśród osób posługujących się co najmniej jednym językiem obcym, aż 57% osób deklarowało znajomość języka angielskiego, a już tylko 34% rosyjskiego. Język angielski dominuje wśród osób młodych (15-34 lat), a rosyjski wśród osób starszych (40+ ). Wynika to z tego, że w obecnym systemie edukacji podstawowym językiem jest angielski lub niemiecki, rzadziej francuski, a w czasach PRL obowiązkowym językiem był język rosyjski. W wyniku otwarcia się granic wraz z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej znacznie wzrosło też zainteresowanie językiem niemieckim i tamtejszym rynkiem pracy.

Według raportu TNS, 38% Polaków zna tylko jeden język obcy, 15% Polaków zna dwa języki obce, 3% - więcej niż dwa, a 44% badanych nie zna żadnego języka obcego.
Według raportu TNS, 38% Polaków zna tylko jeden język obcy, 15% Polaków zna dwa języki obce, 3% – więcej niż dwa, a 44% badanych nie zna żadnego języka obcego.

Poziom znajomości języka obcego

Sama znajomość języka to jedno, lecz ważny jest również stopień jego opanowania. Co ciekawe, w przypadku mniej popularnych języków obcych, znacznie wzrasta poziom ich opanowania. Wynika to z tego, że osoby posługujące się nim, zazwyczaj wykorzystują go intensywnie w pracy lub życiu, co naturalnie wpływa na poziom znajomości danego języka. I tak, angielski na poziomie powyżej B1 (czyli powyżej poziomu podstawowego) zna tylko 16% osób (posługujących się nim), a w stopniu naprawdę zaawansowanym (C1 i C2) tylko 7%.

Z kolei język niemiecki w stopniu powyżej B1 opanowało już ponad 53% osób, z czego 22% na poziomie B2, 19% na poziomie C1, a 12,5% na poziomie C2. W przypadku mniej popularnych języków takich jak hiszpański czy francuski, poziom opanowania języka na poziomie zaawansowanym był jeszcze wyższy. Językiem hiszpańskim biegle posługiwało się 42% osób, z czego 28,5% na poziomie C1, a 14% na poziomie C2. Podobnie było w przypadku języka francuskiego, którym na poziomie zaawansowanym (C1 i C2) posługiwało się ponad 40% badanych. Wciąż nie oznacza to jednak że więcej osób mówi biegle po francusku niż po angielsku, gdyż nawet 7% z olbrzymiej liczby osób mówiących po angielsku to znacznie więcej, niż 40% z niewielkiej liczby osób mówiących po francusku.

W zdecydowanej większości na naszą znajomość danego języka miały wpływ lata szkolne, gdzie często nie mieliśmy wpływu na to jakiego języka będziemy się uczyć
W zdecydowanej większości na naszą znajomość danego języka miały wpływ lata szkolne, gdzie często nie mieliśmy wpływu na to jakiego języka będziemy się uczyć

Jakich języków obcych Polacy uczą się najchętniej?

Czym innym jest również znajomość danego języka obcego, a czym innym chęć jego nauki. W zdecydowanej większości na naszą znajomość danego języka miały wpływ lata szkolne, gdzie często nie mieliśmy wpływu na to jakiego języka będziemy się uczyć. Sytuacja zmienia się dopiero w przypadku nauki podejmowanej indywidualnie. Poniżej prezentujemy listę dziesięciu najchętniej wybieranych przez Polaków języków obcych.

  1. Angielski (92%)
  2. Niemiecki (4,5%)
  3. Rosyjski (1%)
  4. Francuski (<1%)
  5. Hiszpański (<1%)
  6. Włoski (<1%)
  7. Holenderski (<1%)
  8. Norweski (<1%)
  9. Szwedzki (<1%)
  10. Duński (<1%)

Jak widać, lista składa się z języków obowiązujących w państwach, które są często wybierane jako kierunek migracji Polaków. Nasi rodacy często wyjeżdżają za granicę, ponieważ jesteśmy cenieni na świecie za posiadane umiejętności, poziom wykształcenia, a także pracowitość. Jest wiele zawodów, wykonywanie których za granicą sprawia, że można zarobić kwoty kilkunastokrotnie wyższe niż w Polsce. Nic zatem dziwnego, że tysiące osób postanawia chociaż przez pewien czas pracować poza granicami Polski.

Wspieraj SmartAge.pl na Patronite
Udostępnij.