Zgodnie z obietnicą, ruszamy z pierwszym z pięciu konkursów urodzinowych. Wszystkie konkursy będą miały podobną formę pod względem zasad i będą wymagały przede wszystkim odrobiny poszperania na stronie. Zaczynamy!

Aby wziąć udział w konkursie należy udzielić poprawnych odpowiedzi na dwa pierwsze pytania (odpowiedzi na pewno znajdują się w tekstach opublikowanych na SmartAge.pl), oraz odpowiedzieć na trzecie pytanie, które nie ma dobrej, albo złej odpowiedzi. Liczy się Wasza kreatywność, ponieważ to na jej podstawie wybierzemy jednego zwycięzcę z osób, które poprawnie odpowiedzą na dwa pierwsze pytania. Zależy nam na tym, aby odpowiedzi były szczere.

Odpowiedzi należy wysłać drogą mailową na adres kontakt@smartage.pl

W tym konkursie do wygrania jest komplet dwóch książek (“Early US Armor – Armored Cars 1915-40” oraz “Soviet Cruise Missile Submarines of the Cold War“) od wydawnictwa Osprey, których sponsorem jest Book Depository. Obie książki są w języku angielskim.


Pytania konkursowe

1. Jak nazywał się zaprezentowany w 1902 roku pojazd opancerzony, który uważa się za pierwowzór samochodów pancernych?

2. Jaką prędkość (nieoficjalnie) osiągnął najszybszy atomowy okręt podwodny?

3. Za co lubisz, lub co zmieniłbyś na portalu SmartAge.pl?


REGULAMIN KONKURSU URODZINOWEGO PORTALU SMARTAGE.PL

 1. Organizatorem konkursu urodzinowego portalu SmartAge.pl (dalej „konkurs” ) jest redakcja portalu SmartAge.pl., którego wydawcą jest spółka SmartAge Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-413), przy ul. Tatrzańskiej 1/5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem 0000622393.
 2. Nagrodami w konkursie nie są nagrody pieniężne a zasady rozstrzygnięcia nie opierają się na elemencie losowości.
 3. O ocenie odpowiedzi na pytania konkursowe oraz o wynikach konkursu decyduje kolegium redakcyjne SmartAge.pl pełniące funkcje komisji konkursowej.
 4. W konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie.
 5. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie redakcji SmartAge.pl, pracownicy redakcji oraz członkowie organów, wspólnicy i pracownicy wydawcy.
 6. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny
 7. Zgłoszenia do konkursu dokonuje się poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres kontakt@smartage.pl odpowiedzi na pytania konkursowe.
 8. Zgłoszenia wraz z odpowiedziami należy przesłać do dnia 08.02.2018 do godz 23:59. Zgłoszenia wysłane po terminie nie biorą udziału w konkursie.
 9. Adres e-mail z którego zostaną przesłane odpowiedzi posłuży organizatorowi konkursu do kontaktów w sprawie konkursu, a zwłaszcza do kontaktu z uczestnikami którzy otrzymają nagrody.
 10. Każdy uczestnik może zgłosić się i udzielić odpowiedzi na pytania konkursowe tylko raz.
 11. O wynikach konkursu zadecyduje ocena odpowiedzi na pytania:
 • 1. Jak nazywał się zaprezentowany w 1902 roku pojazd opancerzony, który uważa się za pierwowzór samochodów pancernych?
 • 2. Jaką prędkość (nieoficjalnie) osiągnął najszybszy atomowy okręt podwodny?
 • 3. Za co lubisz, lub co zmieniłbyś na portalu SmartAge.pl?
 1. Kolegium redakcyjne dokonuje oceny odpowiedzi pod względem ich jakości merytorycznej i znajomości tematu, kreatywności, formy, atrakcyjności językowej.
 2. Autor najwyżej ocenionej odpowiedzi otrzyma nagrodę w postaci książek “Early US Armor – Armored Cars 1915-40” oraz “Soviet Cruise Missile Submarines of the Cold War” od wydawcy portalu.
 3. Decyzja komisji konkursowej – kolegium redakcyjnego jest nieodwołalna i ostateczna.
 4. Ustalenie wyników konkursu nastąpi do dnia 10.02.2019.
 5. Po ustaleniu wyników konkursu organizator niezwłocznie skontaktuje się z autorem nagrodzonej odpowiedzi za pośrednictwem poczty e-mail celem pozyskania danych niezbędnych do wysyłki nagrody takich jak imię i nazwisko oraz adres.
 6. Przez przystąpienie do konkursu (wysłanie odpowiedzi) uczestnik wyraża dorozumianą zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem konkursu i przyznaniem nagród. Uczestnik może zastrzec, że takiej zgody nie udziela jednakże jest to równoznaczne z rezygnacją z możliwości otrzymania nagrody.
 7. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych określa polityka prywatności dostępna na www.smartage.pl/polityka-prywatnosci-zgodna-z-rodo
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w tym co do ilości nagród jak i do konkretnych pozycji książkowych – nagród.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go na portalu pod adresem www.smartage.pl/konkurs-urodzinowy-portalu-smartage-pl-nr-1.
Podziel się.

O autorze

SmartAge.pl

SmartAge.pl - Portal ludzi ciekawych świata powstał w 2014 roku. Na stronie znajdziecie liczne artykuły, ciekawostki, recenzje, wywiady, oraz wiele więcej. Piszemy o rzeczach znanych i nieznanych, o tym co było pierwsze, największe, najlepsze, albo też ostatnie, najmniejsze i najgorsze. Wszystko to podane w ciekawej i zwięzłej formie. SmartAge.pl jest zarejestrowany w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczony symbolem ISSN 2391-7342