Prowadzisz bloga? Komentujesz bieżące wydarzenia w Internecie? Powinieneś zarejestrować swój tytuł w sądzie. Wiele wątpliwości budzi temat konieczności rejestracji czasopism i wydawnictw publikowanych wyłącznie w Internecie

Czy blog to już prasa?

Pojawia się wiele wątpliwości czy blog i wszystkie dzienniki internetowe, tak popularne w dobie rozwoju technologicznego podlegają wymogowi rejestracji, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy – prawo prasowe. Przepis ten stanowi, iż wydawanie dziennika i czasopisma wymaga rejestracji przez Sąd Okręgowy.

Jak wskazał Sąd Najwyższy „przekaz za pośrednictwem Internetu, jeżeli spełnia wymogi określone w treści art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy – Prawo prasowe jest prasą, a interwał czasowy, w jakim się pojawia determinuje to, czy jest to dziennik, czy też czasopismo w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 2 prawa prasowego (Postanowienie SN z dnia 15 grudnia 2010 r., III KK 250/10).

Prasa, czyli o rejestracji słów kilka

Wspomniany art. 7 ust. 2 pkt 2 stanowi, iż dziennikiem jest   ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż raz w tygodniu, natomiast czasopismem nazywamy druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku. Wskazać jednoznacznie należy, iż pojawiają się także głosy przeciwne twierdzące, iż treści zamieszczane w Internecie nie są prasą w rozumieniu ustawy i nie ma względem nich konieczności rejestracji.

Rejestracja

Jeżeli chcemy wydawać gazetę lub zarejestrować bloga musimy spełnić kilka wymogów formalnych i złożyć odpowiednie dokumenty we właściwym Sądzie Rejestrowym, którym jest Sąd Okręgowy. Przede wszystkim musimy złożyć wniosek, w którym wskazujemy tytuł czasopisma, adres i siedzibę redakcji, nazwę adres i siedzibę wydawcy, częstotliwość ukazywania a także dane osobowe redaktora naczelnego.

Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, ale to wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 17 zł, którą należy uiścić na konto właściwego miejscowo urzędu miasta. Sam wpis nie pociąga za sobą dużych kosztów i wynosi tylko 40 zł. Porównując z innymi opłatami sądowymi jest to niewielka kwota

Prasa, czyli o rejestracji słów kilka

Numer ISSN

Numer ISSN jest to Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych. Jest to międzynarodowy rejestr, w którym zgromadzone są wszystkie czasopisma oraz dzienniki. W Polsce numer ten nadawany jest przez Bibliotekę Narodową. Aby taki numer uzyskać należy pobrać i wypełnić wniosek dostępny na stornie biblioteki narodowej (http://www.bn.org.pl/). Przy rejestracji tytułu, który ukazuje się w formie tradycyjnej już przed nadaniem numeru, należy przesłać także po dwa egzemplarze wszystkich wydanych wcześniej numerów. Wyjątkiem jest fakt, iż nie nadaje się numerów ISSN zasobom ciągłym online przed ich pojawieniem się w Internecie.

Stawiając pytanie czy należy rejestrować prasę oraz czasopisma trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Na pewno chęć zarejestrowania strony lub bloga nie spotka się z odmową ze strony sądu, jednakże nie ma pełnej zgody, co do tego czy taki wymóg istnieje. Każdy prowadzący bloga czy innego rodzaju serwis w Internecie musi sam podjąć tę decyzję samodzielnie.

Od strony praktycznej

Rejestracja strony internetowej w większości przypadków to czysta formalność. Gorzej wygląda kwestia wniosku jaki należy wypełnić. W sieci można znaleźć wiele tego typu dokumentów, ale lepiej z nich nie korzystać, chyba, że znajdziemy je na stronie sądu w którym dokonamy rejestracji, ponieważ każdy sąd ma własny wniosek.

Nadanie numeru ISSN co ciekawe zwykle nie wymaga przedstawienia potwierdzenia rejestracji (chociaż według zasad numer ISSN nadawany jest tylko zarejestrowanym tytułom prasowym). Dosyć śmieszną kwestią jest potrzeba wysłania wraz z wnioskiem zrzutów ekranu strony głównej… wydrukowanych.

Czy trzeba się rejestrować? Na pewno to nie szkodzi. Posiadanie zarejestrowanego tytułu prasowego oraz posiadanie numeru ISSN otwiera wiele dróg, w tym możliwość wydawania legitymacji prasowych mających moc prawną.

Co istotne będąc redaktorem zarejestrowanego tytułu prasowego możemy ubiegać się o wszelkie przywileje typowe dla dziennikarzy dużych mediów. Można śmiało powiedzieć, że jeśli planujemy stworzenie większego portalu, oraz chcemy uczestniczyć w wydarzeniach np. kulturowych albo politycznych, rejestracja jest bardzo przydatna.

Michał Banach – redaktor naczelny

Podziel się.

O autorze

Avatar