Autor: Paweł Sopalski

W przypadku stworzenia koncepcji lub wynalazku, które mogą stanowić w przyszłości dochód, warto pomyśleć o ich ochronie przez wykorzystaniem przez osoby trzecie. Najlepszym sposobem jest wystąpienie do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie patentu.

Read More

Nowe regulacje dotyczące ochrony konsumenta, które weszły w życie 25 grudnia 2014 roku, spowodowały, iż doszło do znaczącej zmiany przepisów i wprowadzenia nowych instytucji mających za zadanie jak najlepiej ochronić konsumenta.

Read More

Konstytucja gwarantuje obywatelom wolność zrzeszania się. Najdogodniejszą formą prawną dla realizacji tego celu będzie stowarzyszenie. Wystarczy tylko 15 osób aby móc je założyć. Jakie wymogi formalne musi spełniać stowarzyszenie?

Read More

W Internecie znaleźć można wiele informacji o tym, iż wszystko co pobieramy jest kradzieżą i możemy być w związku z tym pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Nie brakuje jednak opinii, iż wszystko co znalazło się Internecie można swobodnie wykorzystywać. Jak jest w istocie?

Read More

Autor tworząc utwór uzyskuje pewne prawa chroniące stworzone przez niego treści. Każdy ma prawo do ochrony swojej twórczości i czerpania z niej korzyści. Nie można przyzwolić na kradzież i wykorzystywania treści bez zgody autora, a co więcej przypisywania sobie autorstwa cudzego dzieła. Dlatego też Polskie prawo wyróżnia osobiste oraz majątkowe prawa autorskie. W nauce prawa wyróżnia się trzy modele ochrony praw autorskich.

Read More

Prowadzisz bloga? Komentujesz bieżące wydarzenia w Internecie? Powinieneś zarejestrować swój tytuł w sądzie. Wiele wątpliwości budzi temat konieczności rejestracji czasopism i wydawnictw publikowanych wyłącznie w Internecie Czy blog to już prasa? Pojawia się wiele wątpliwości czy blog i wszystkie dzienniki internetowe, tak popularne w dobie rozwoju technologicznego podlegają wymogowi rejestracji, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy – prawo prasowe. Przepis ten stanowi, iż wydawanie dziennika i czasopisma wymaga rejestracji przez Sąd Okręgowy. Jak wskazał Sąd Najwyższy „przekaz za pośrednictwem Internetu, jeżeli spełnia wymogi określone w treści art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy – Prawo prasowe jest…

Read More

Nasz umysł pozwala tworzyć coraz to nowe rzeczy, które niekiedy są rewolucyjne i na zawsze potrafią zmienić otaczający nas świat. Osobą, która jest autorem dzieła to twórca, zatem kim jest twórca w prawie autorskim?

Read More

Prawo oraz historia przecinają się nieustannie. Prawo istnieje tak długo, jak długo istnieje jakakolwiek cywilizacja i podobnie jak historia ma to do siebie, że im bliżej do czasów współczesnych, tym wiemy o nim więcej. Historia prawa z każdym wiekiem jest nam coraz bliższa i pokazuje tendencje panujące w tamtych czasach, a także kierunki rozwoju, których rezultatem są dzisiejsze przepisy prawa. .

Read More