Przeglądasz: Średzka Kolej Powiatowa

Szybki rozwój transportu kolejowego w Europie pod koniec XIX wieku sprawił, że powstało wiele lokalnych linii kolejowych, w większości prywatnych.…