Przeglądasz: Reduta

Jednym z problemów na współczesny polu walki jest ochrona punktów dowodzenia, które zawsze są priorytetowymi celami. W latach 60. rozpoczęto w ZSRR prace nad bardzo oryginalnymi „mobilnymi bunkrami”, czyli pojazdami dowodzenia przystosowanymi do zakopania w ziemi i tym samym ukrycia przed wzrokiem wroga. Pierwszym z…

Czytaj dalej