Przeglądasz: Czechosłwoacja

W 1954 roku w Czechosłowacji wyprodukowano serię 15 parowozów typu 498.1. Lokomotywy były przeznaczone do obsługi pociągów ekspresowych i dysponowały bardzo dobrymi osiągami. 27 sierpnia 1964 roku jedna z lokomotyw tego typu ustanowiła czechosłowacki rekord prędkości dla parowozów, wynoszący 162 km/h.

Czytaj dalej