Przeglądasz: Curt Herzstark

Kalkulator nie jest dzisiaj zbyt nowatorskim urządzeniem. Każdy z nas ma go w kieszeni w swoim telefonie. Zanim jednak powstały…