Przeglądasz: Armenia

W Armenii, podobnie jak w wielu dawnych republikach radzieckich, znaleźć można wiele opuszczonych baz wojskowych, zakładów przemysłowych, wiosek a nawet miast. Część z nich opuszczono z powodów ekonomicznych, inne z powodu wypadków i katastrof. Część została jednak opuszczona z powodu lokalnych konfliktów zbrojnych.

Czytaj dalej

W ZSRR elektrownie jądrowe stanowiły istotne źródło energii. Pod koniec lat 70. Rosjanie zbudowali elektrownię jądrową z dwoma blokami energetycznymi w rejonie o wysokiej aktywności sejsmicznej na terenach dzisiejszej Armenii. Elektrownia cały czas pozostaje w eksploatacji.

Czytaj dalej