Narodowy Bank Polski zaprezentował nowy banknot o nominale 500 zł, który wejdzie do obiegu w lutym 2017 roku. Znajdzie się na nim wizerunek króla Jana III Sobieskiego zaprojektowany przez Andrzeja Heidricha, autora wszystkich dotychczasowych polskich banknotów z serii „Władcy polscy”.

Nowy banknot 500 zł

Wprowadzenie nowego banknotu związane jest z rosnącym zapotrzebowaniem na banknoty o wysokim nominale. Według informacji opublikowanych przez NBP w okresie maj 2015 – maj 2016 popyt na banknoty o nominale 200 zł wzrósł o 28 procent.

Nie oznacza to jednak, że nowy banknot trafi natychmiast do naszych portfeli. Początkowo będzie on wykorzystywany jedynie przez NBP do przechowywania strategicznego zapasu gotówki. Do obiegu z czasem trafi pewna ilość banknotów, ale ich popularność będzie zapewne bardzo mała, głównie ze względu na problemy z jego rozmienieniem. Już teraz banknot 200-złotowy jest problematyczny, a co dopiero 500 zł.

Ekonomiści i eksperci są podzieleni w ocenie nowego banknotu, ponieważ trendy w Europie są raczej odwrotne. Europejski Bank Centralny ogłosił niedawno, że nie będzie wprowadzać do obiegu nowych banknotów o nominale 500 euro. Powodem takiej decyzji jest wzrost znaczenia transakcji bezgotówkowych oraz… częste wykorzystywanie banknotów o tym nominale przez organizacje przestępcze.

Dodatkowo niedawno prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ograniczającą obrót gotówkowy między firmami – z 15 tyś euro na 15 tyś. zł. Ma to ograniczyć nadużycia finansowe i zwiększyć przejrzystość transakcji. Tym samym banknot 500 zł nie będzie mógł być zbyt często wykorzystywany.

Co więksi pesymiści sugerują, że nowy banknot jest zapowiedzią inflacji… Nie zależnie od ocen, nowy banknot wygląda ładnie i pasuje do dotychczasowych banknotów.

https://www.youtube.com/watch?v=dvcwOlo2PQo

Ile pieniędzy krąży w gospodarce?

W powszechnym obiegu w Polsce znajduje się obecnie ponad 1,77 mld sztuk banknotów. Wartość obiegu gotówkowego w Polsce wynosi obecnie ponad 170 miliardów złotych – 16 procent więcej niż rok temu. Popyt na banknot o nominale 200 złotych w okresie maj 2015 – maj 2016 wzrósł o 28 procent. W ciągu ostatnich 6 lat wartość banknotów i monet w polskiej gospodarce prawie podwoiła się.

Tymczasem struktura nominałowa banknotów w Polsce nie zmieniła się od 21 lat, czyli od 1995 roku. Wówczas średnia pensja w Polsce wynosiła około 800 złotych, obecnie przekracza 4000 złotych. Banknot 200 zł – najwyższy nominał funkcjonujący na polskim rynku – pod względem siły nabywczej jest najniższym wśród najwyższych nominałów stosowanych w krajach Unii Europejskiej. Przykładowo czeski banknot o wartości 5000 koron ma równowartość 822,9 zł, duńskie 1000 koron – 598,1 zł, a chorwackie 1000 kun – 594,3 zł. Najwyższą wartość w Europie ma 1000 franków szwajcarskich – jest to równowartość 4002,5 zł (dane na 24 maja 2016 r.). Natomiast nowy banknot 500 zł stanowi obecnie równowartość około 114 euro, a jego siłę nabywczą można porównać z banknotem 200 euro w strefie euro.

Modernizacja polskich banknotów

Narodowy Bank Polski w ostatnich latach przeprowadził modernizację polskich banknotów wyposażając je w najnowocześniejsze na świecie zabezpieczenia. Zmodernizowane banknoty o niższych nominałach (10, 20, 50, 100 złotych) znajdują się w obiegu od kwietnia 2014 r., a 200 zł od lutego 2016 r.

Liczba fałszywych banknotów w Polsce znacząco spadła – obecnie NBP odnotowuje jedynie 4,6 sztuk fałszywych banknotów na milion, podczas gdy w poprzednich latach liczba ta sięgała 7-10 szt./mln. Modernizacja polskich banknotów, poprzedzona ogólnopolską akcją informacyjną, wpłynęła nie tylko na podniesienie bezpieczeństwa polskiej waluty, lecz także na obniżenie kosztów emisji. Zmieniono również zasady zarządzania zapasami banknotów oraz transportu znaków pieniężnych, tak aby oprócz wyższej jakości osiągnąć dodatkowe oszczędności.

Zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 r., Narodowemu Bankowi Polskiemu przysługuje wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: NBP

Wspieraj SmartAge.pl na Patronite
Udostępnij.