Przeglądasz: sejsza

Nad jeziorem Laguna Epecuen w Argentynie znaleźć można ruiny miasteczka Villa Epecuen. Miejscowość powstała na początku lat 20., ale w 1985 roku na skutek nagłej powodzi znalazła się pod wodą. Miasteczka nigdy nie odbudowano, ponieważ dopiero kilka lat temu poziom wody zaczął się obniżać, odsłaniając…

Czytaj dalej