Przeglądasz: okazanie

Polskie prawo, zwłaszcza postępowanie karne zakłada występowanie okazania. Ma ono na celu wskazanie, czy dany dowód jest zasadny w wykorzystaniu procesowym czy też nie. To przedstawienie świadkowi bądź oskarżonemu przedmiotu lub osoby, które mogą mieć związek ze sprawą i analiza reakcji oraz zeznań świadka na…

Czytaj dalej