Przeglądasz: HMAS Protector

W latach 80. XIX wieku Australia podzielona była na kilka kolonii posiadających własne rządy. Każdy z nich niezależnie dbał o…