Przed nami drugi z konkursów urodzinowych. Zasady nie ulegają zmianie, dlatego wszystkich zachęcamy do udziału, zwłaszcza, że odpowiadając na pytania pomagacie w rozwijaniu naszego portalu!

Aby wziąć udział w konkursie należy udzielić poprawnych odpowiedzi na dwa pierwsze pytania (odpowiedzi na pewno znajdują się w tekstach opublikowanych na SmartAge.pl), oraz odpowiedzieć na trzecie pytanie, które nie ma dobrej, albo złej odpowiedzi. Liczy się Wasza kreatywność, ponieważ to na jej podstawie wybierzemy jednego zwycięzcę z osób, które poprawnie odpowiedzą na dwa pierwsze pytania. Zależy nam na tym, aby odpowiedzi były szczere.

Odpowiedzi należy wysłać drogą mailową na adres kontakt@smartage.pl

W tym konkursie do wygrania jest książka “Krótka Historia Archeologii” ufundowana przez wydawnictwo RM.

Krótka historia archeologii

Krótka historia archeologii


Pytania konkursowe

1. Z jakiego kraju pochodził, jak się nazywał i kiedy został zwodowany największy okręt podwodny II wojny światowej?

2. Jak się nazywał i jaką rolę pełnił pierwszy w historii statek o napędzie nuklearnym?

3. Wiele portali korzysta z Grup na Facebooku do komunikacji z swoimi fanami oprócz fanpagu. Czy SmartAge.pl powinien taką grupę rozwijać i jeśli tak, to jakie treści powinny się w niej pojawiać?


REGULAMIN KONKURSU URODZINOWEGO PORTALU SMARTAGE.PL

 1. Organizatorem konkursu urodzinowego portalu SmartAge.pl (dalej „konkurs” ) jest redakcja portalu SmartAge.pl., którego wydawcą jest spółka SmartAge Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-413), przy ul. Tatrzańskiej 1/5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem 0000622393.
 2. Nagrodami w konkursie nie są nagrody pieniężne a zasady rozstrzygnięcia nie opierają się na elemencie losowości.
 3. O ocenie odpowiedzi na pytania konkursowe oraz o wynikach konkursu decyduje kolegium redakcyjne SmartAge.pl pełniące funkcje komisji konkursowej.
 4. W konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie.
 5. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie redakcji SmartAge.pl, pracownicy redakcji oraz członkowie organów, wspólnicy i pracownicy wydawcy.
 6. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny
 7. Zgłoszenia do konkursu dokonuje się poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres kontakt@smartage.pl odpowiedzi na pytania konkursowe.
 8. Zgłoszenia wraz z odpowiedziami należy przesłać do dnia 16.02.2018 do godz 23:59. Zgłoszenia wysłane po terminie nie biorą udziału w konkursie.
 9. Adres e-mail z którego zostaną przesłane odpowiedzi posłuży organizatorowi konkursu do kontaktów w sprawie konkursu, a zwłaszcza do kontaktu z uczestnikami którzy otrzymają nagrody.
 10. Każdy uczestnik może zgłosić się i udzielić odpowiedzi na pytania konkursowe tylko raz.
 11. O wynikach konkursu zadecyduje ocena odpowiedzi na pytania:
 • 1. Z jakiego kraju pochodził, jak się nazywał i kiedy został zwodowany największy okręt podwodny II wojny światowej?
 • 2. Jak się nazywał i jaką rolę pełnił pierwszy w historii statek o napędzie nuklearnym?
 • 3. Wiele portali korzysta z Grup na Facebooku do komunikacji z swoimi fanami oprócz fanpagu. Czy SmartAge.pl powinien taką grupę rozwijać i jeśli tak, to jakie treści powinny się w niej pojawiać?
 1. Kolegium redakcyjne dokonuje oceny odpowiedzi pod względem ich jakości merytorycznej i znajomości tematu, kreatywności, formy, atrakcyjności językowej.
 2. Autor najwyżej ocenionej odpowiedzi otrzyma nagrodę w postaci książek “Krótka Historia Archeologii” od wydawcy portalu.
 3. Decyzja komisji konkursowej – kolegium redakcyjnego jest nieodwołalna i ostateczna.
 4. Ustalenie wyników konkursu nastąpi do dnia 17.02.2019.
 5. Po ustaleniu wyników konkursu organizator niezwłocznie skontaktuje się z autorem nagrodzonej odpowiedzi za pośrednictwem poczty e-mail celem pozyskania danych niezbędnych do wysyłki nagrody takich jak imię i nazwisko oraz adres.
 6. Przez przystąpienie do konkursu (wysłanie odpowiedzi) uczestnik wyraża dorozumianą zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem konkursu i przyznaniem nagród. Uczestnik może zastrzec, że takiej zgody nie udziela jednakże jest to równoznaczne z rezygnacją z możliwości otrzymania nagrody.
 7. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych określa polityka prywatności dostępna na www.smartage.pl/polityka-prywatnosci-zgodna-z-rodo
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w tym co do ilości nagród jak i do konkretnych pozycji książkowych – nagród.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go na portalu pod adresem www.smartage.pl/konkurs-urodzinowy-portalu-smartage-pl-nr-2.
Podziel się.

O autorze

SmartAge.pl

SmartAge.pl - Portal ludzi ciekawych świata powstał w 2014 roku. Na stronie znajdziecie liczne artykuły, ciekawostki, recenzje, wywiady, oraz wiele więcej. Piszemy o rzeczach znanych i nieznanych, o tym co było pierwsze, największe, najlepsze, albo też ostatnie, najmniejsze i najgorsze. Wszystko to podane w ciekawej i zwięzłej formie. SmartAge.pl jest zarejestrowany w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczony symbolem ISSN 2391-7342