Przeglądasz: najsłynniejszy

W Warszawie będącej stolicą kraju i największym miastem w Polsce, przez wieki żyło wiele milionów ludzi. Wielu z nich dożyło w tym mieście kresu swoich dni i zostało pochowanych na warszawskich cmentarzach, z których kilka ma wyjątkowe znacznie i historię.

Czytaj dalej

Amerykański system nadawania nazw okrętom jest zazwyczaj dość jasny i przejrzysty. Duże okręty nazywano od miast, stanów, miejsc ważnych bitew, prezydentów, lub osób ważnych dla amerykańskiej marynarki. Są jednak nazwy wyjątkowe, na swój sposób unikalne. Czasem odnoszą się do amerykańskich tradycji lub wartości, jak „Constitution”,…

Czytaj dalej