Jak skutecznie przetestować wyprodukowane przewody gumowe przez pryzmat ich szczelności? Firma Pneumat stworzyła całościowy system do badania hermetyczności elastycznych przewodów gumowych stosowanych w branży samochodowej. Dzięki tej innowacji, Klient może przeprowadzać dokładne testy w pełni zautomatyzowanym trybie. Procedura weryfikacji jest efektywna i szybka!

Sektor motoryzacyjny to jedna z najbardziej restrykcyjnych dziedzin przemysłu. Komponenty przeznaczone do montażu w pojazdach muszą charakteryzować się bezawaryjnością i spełniać mnóstwo ścisłych standardów branżowych. Aby zagwarantować pełne bezpieczeństwo użytkowania auta, każdy składnik systemu musi działać bezbłędnie. Dlatego producenci, chcąc zapewnić się co do jakości, poddają elementy szeregowi testów, takich jak wytrzymałość czy szczelność, zanim trafią one do gotowego pojazdu.

Studium Przypadku: Testowanie przewodów gumowych pod kątem szczelności przy wykorzystaniu podciśnienia

Kluczowymi elementami, których niezawodność musi zostać zweryfikowana przed użyciem, są węże gumowe stosowane m.in. w systemach klimatyzacyjnych. Istnieje wiele metod sprawdzania ich hermetyczności. Zapraszamy do lektury artykułu, w którym przedstawiono, jak z sukcesem zastosowano technikę próżniową do testowania węży w fabryce Klienta firmy Pneumat.

Studium Przypadku: Testowanie przewodów gumowych pod kątem szczelności przy wykorzystaniu podciśnienia

Do zespołu ekspertów Pneumat przyszło zapytanie od przedsiębiorstwa specjalizującego się w produkcji gumowych przewodów dla różnorodnych typów pojazdów. W odpowiedzi na ich potrzeby zaprojektowano urządzenie do badania hermetyczności węży wraz z złączkami. Dzięki wprowadzeniu technologii zaproponowanej przez Pneumat, firma mogła skutecznie i sprawnie monitorować standard swoich wyrobów.

Jak wyglądała sytuacja u Klienta przed wdrożeniem?

  1. Firma specjalizuje się w tworzeniu gumowych przewodów dla sektora motoryzacyjnego.
  2. Węże te znajdują zastosowanie w wielu rodzajach pojazdów, głównie w systemach klimatyzacyjnych.
  3. Wszystkie wytworzone przewody z złączkami przechodzą kontrolę szczelności.
  4. W zakładzie brakuje zautomatyzowanego systemu do oceny hermetyczności produkowanych węży.

Studium Przypadku: Testowanie przewodów gumowych pod kątem szczelności przy wykorzystaniu podciśnienia

Jak udoskonaliliśmy proces?

Producent gumowych przewodów zgłosił się do Pneumat z zapytaniem o stworzenie zautomatyzowanego systemu do kontroli szczelności węży. Wybraliśmy technologię bazującą na próżni. Skonstruowaliśmy cały moduł wykorzystując siłowniki pneumatyczne z serii QF i NSKU, złącza typu wtykowego oraz końcówki MR.

Studium Przypadku: Testowanie przewodów gumowych pod kątem szczelności przy wykorzystaniu podciśnienia

Operator z działu kontroli jakości umieszcza jednostkowy wąż w maszynie diagnostycznej i uruchamia ją przyciskiem START. Siłownik dwustronnego działania wysuwa się, dokładnie uszczelniając wlot węża, po czym włączana jest próżnia, która przemieszcza się przez tłoczysko siłownika. Jeżeli poziom próżni pozostaje stały, oznacza to, że testowany wąż jest w pełni szczelny. W przypadku zaobserwowania spadku próżni przez operatora, wskazuje to na występowanie nieszczelności w strukturze gumy. Po zakończeniu procedury, węże, które przeszły test, kierowane są do kolejnej fazy produkcji.

Dzięki wprowadzonej maszynie diagnostycznej możliwe stało się dokładne i szybkie badanie szczelności każdego węża. Skróciło to czas testów i podniosło ich efektywność. Zadowolenie Klienta z udoskonalonego procesu przekładało się na zamówienie od firmy Pneumat wielu dodatkowych urządzeń testowych.

Studium Przypadku: Testowanie przewodów gumowych pod kątem szczelności przy wykorzystaniu podciśnienia

Gdzie indziej może być przydatne to rozwiązanie?

Urządzenie do testów szczelności oparte na technologii próżniowej będzie wartościowe w wielu sektorach przemysłu, gdzie jakość produktu jest kluczowa. Obejmuje to branże takie jak opakowania, chemia, motoryzacja, lotnictwo, przemysł morski i maszynowy czy nawet sektory związane z czyszczeniem i konserwacją. W zależności od charakterystyki badanego produktu oraz cechy, które chcemy zbadać, konstrukcja maszyny może zawierać różnorodne siłowniki i dodatkowe elementy. W kontekście testowania szczelności węży gumowych zastosowaliśmy siłowniki kompaktowe typu QF oraz NSKU z połączeniami wtykowymi i zakończeniami MR. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie rozwiązanie będzie optymalne dla Twojego przedsiębiorstwa, zachęcamy do kontaktu z zespołem ekspertów technicznych Pneumat System!

Pneumat to polski producent siłowników – zachęcamy do obejrzenia filmów:

Wspieraj SmartAge.pl na Patronite
Udostępnij.