Chętnie bierzemy kredyty, kupujemy sprzęt na raty, inwestujemy w nie do końca sprawdzone programy. Poziom zadłużenia Polaków jest bardzo wysoki i z roku na rok będzie się pogłębiał, a tym czasem niewiele trzeba, by stracić tak pożądaną płynność finansową. W wielu wypadkach, jeśli nie jesteśmy w stanie spłacić swoich zobowiązań, rozwiązaniem staje się upadłość konsumencka. Choć to wymaga szeregu poświęceń i formalności, to może sprawić, że będziemy mieć czyste konto.

  1. Czym jest upadłość konsumencka?
  2. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
  3. Spłata wierzytelności

Czym jest upadłość konsumencka?

To nic innego jak postępowanie sądowe dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej i na skutek różnych okoliczności po prostu stały się niewypłacalne. W dużym skrócie jest to działanie, które może polegać na umorzeniu części lub całości długów. Z zasady ocenia się, czego dłużnik po prostu nie będzie w stanie spłacić. Warto pamiętać, że na każdym etapie postępowania może nam pomóc kancelaria radcy prawnego.

Przede wszystkim upadłość konsumencka dotyczy tylko tych długów, które powstały przed jej ogłoszeniem oraz windykację należności na rzecz wierzycieli. Chodzi bowiem o pewną sprawiedliwość społeczną i samo postępowanie prowadzi do tego, by roszczenia były zaspokajane w sposób równy i łączny. W wyniku takich działań konsument zostanie pozbawiony całości lub części majątku. Pozyskane środki będą służyły zaspokojeniu roszczeń wierzycieli, którzy oczywiście zgłosili ich istnienie w odpowiednim czasie.

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej i na skutek różnych okoliczności po prostu stały się niewypłacalne.
Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej i na skutek różnych okoliczności po prostu stały się niewypłacalne.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Postępowanie upadłościowe jest prowadzone na wniosek konsumenta lub wierzyciela. Mogą oni oczywiście korzystać z pomocy specjalistów, których zatrudnia kancelaria Śląski. Przede wszystkim wniosek może złożyć osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub przestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej. Składa się go na specjalnym formularzu, którego wzór jest określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Do decyzji sądu zależy, czy i które długi zostaną umorzone oraz jaki będzie plan spłaty kolejnych zobowiązań. Może on również zdecydować o sprzedaży nieruchomości.

Spłata wierzytelności

Przede wszystkim upadłość nie powoduje, że wierzyciele odchodzą z niczym. Zostanie opracowany harmonogram spłat oraz warunki. Na przykład sąd może nakazać przekazywanie połowy wynagrodzenia na poczet spłaty zadłużenia, a także wprowadzić zakaz zaciągania kolejnych kredytów. Jeśli konsument spełni te warunki, to część zadłużenia może być umorzona. Poza tym w wyniku upadłości dłużnik będzie mógł zawierać tylko drobne transakcje dotyczące życia codziennego, które będą pokrywane z bieżących funduszy.

Wspieraj SmartAge.pl na Patronite
Udostępnij.