Życie jest nieprzewidywalne. Zmiana sytuacji firmy może sprawić, że realizacja warunków umowy leasingu stanie się trudna lub nawet niemożliwa. Wyjściem z trudnego położenia może być cesja umowy leasingu. Na czym ona polega i czy każdy leasingobiorca może z niej skorzystać?

Co to jest cesja umowy leasingu i ile kosztuje?

Cesja zwana jest oficjalnie przelewem. Polega ona na przeniesieniu zobowiązań wynikających z umowy z jednej strony prawnej na drugą. W przypadku leasingu mowa tu o płatnościach za ruchomość oraz prawie do jego korzystania. Dotychczasowe warunki są więc kontynuowane, ale przejmuje je inny podmiot.

Ten zazwyczaj wypłaca dodatkowo odstępne stronie do tej pory płacącej raty, aby wyrównać poniesione przez nią koszty. Jego wysokość jest zależna od wartości pojazdu pozostałej do spłacenia. Cesji towarzyszą także koszty wynikające z zawartej w umowie tabeli opłat i prowizji.

Cesja umowy leasingu – na czym polega? Kiedy można z niej skorzystać?

Jak wykonać cesję umowy leasingu?

Aby przeprowadzić cesję, najpierw trzeba znaleźć chętnego do przejęcia umowy. Obowiązek ten spoczywa na leasingobiorcy – to jego zadaniem będzie wskazanie podmiotu przejmującego zobowiązanie leasingowe.

Jeśli przedmiotem leasingu jest np. samochód, kontrahentów do przejęcia umowy można szukać m.in. poprzez popularne serwisy ogłoszeniowe. Po znalezieniu chętnego należy skontaktować się z leasingodawcą. Uruchomi on odpowiednią procedurę i przygotuje dokumenty umożliwiające przekazanie mienia.

Z cesji leasingu mogą skorzystać przedsiębiorcy w ramach oferty mAuto i mLeasing.

Cesja umowy leasingu – na czym polega? Kiedy można z niej skorzystać?

Czy zawsze można przeprowadzić cesję umowy leasingu?

Cesja może być wykonana jedynie w przypadku leasingu operacyjnego. Aby mogła ona zostać przeprowadzona, musi być spełnionych kilka warunków:

  • bieżące płatności muszą zostać uregulowane,
  • przejmujący musi mieć udokumentowane prowadzanie działalności gospodarczej przez przynajmniej 6 miesięcy,
  • przejmujący musi zgodzić się na analizę swojej zdolności do leasingu i zaakceptować możliwą odmowę.

Cesja umowy leasingu to możliwa do przeprowadzenia w mAuto operacja, która może być atrakcyjna dla obu stron. Dotychczasowy leasingobiorca pozbywa się wynikających z umowy zobowiązań i odzyskuje część kosztów poniesionych przy płaceniu rat. Przejmujący może z kolei liczyć na mniejsze wydatki niż w przypadku, gdyby zawarł nową umowę leasingową.

Wspieraj SmartAge.pl na Patronite
Udostępnij.