Rozliczenie pit rocznego w terminie ustawowym jest bardzo ważne, gdyż pozwala korzystać z przywilejów podatkowych oraz uniknąć odpowiedzialności karno skarbowej za opóźnienie.

Rozlicz pit w terminie aby nie zapłacić grzywny

Urząd skarbowy ma obowiązek przyjąć nasze zeznanie roczne nie tylko w terminie określonym w ustawie o podatku dochodowym, ale również po tym terminie. Niestety, nawet jednodniowe spóźnienie jest zagrożone odpowiedzialnością przewidzianą w Kodeksie karnym skarbowym, czyli karą grzywny.

Sankcje przewidziane dla podatników, którzy spóźnią się z pitem są niższe niż dla tych, którzy w ogóle nie złożą zeznania rocznego. Można też uniknąć grzywny składając wyjaśnienie istotnej przyczyny opóźnienia, tzw. czynny żal z prośbą o odstąpienie od wymierzenia kary. Na korzyść podatnika może przemówić np.niewielka szkodliwość społeczna czynu, zdarzenia losowe, które nie pozwoliły na złożenie deklaracji w terminie, podatek zapłacony w całości czy nawet jego nadpłata.

Rozlicz pit w terminie wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem

Jeśli chcesz rozliczyć swoje podatki wspólnie z małżonkiem lub z dzieckiem jako osoba samotnie wychowująca dzieci, rozlicz pit bez opóźnienia. Stracimy możliwość skorzystania z tego preferencyjnego sposobu rozliczenia, jeśli nie rozliczymy pita w czasie przewidzianym ustawą.

Na szczęście pit złożony z opóźnieniem nie pozbawia ulgi na dzieci. Składając roczny PIT z opóźnieniem zachowujemy nadal prawo do ulgi prorodzinnej (na dzieci), a także internetowej, rehabilitacyjnej czy do odliczeń z tytułu darowizn.

Rozlicz pit w terminie i przekaż 1% podatku OPP

Przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego możliwe jest tylko w deklaracjach składanych w czasie. Jeśli chcesz wesprzeć wybraną organizację 1% swojego podatku, rozlicz pit w terminie. Przekazanie 1% jest możliwe również w przypadku korygowania zeznania, ale tylko wtedy, gdy korekta złożona jest w dacie przewidzianym dla danej deklaracji. Nie możemy więc wnioskować o przekazanie 1% w korektach składanych za ubiegłe lata. Jeśli będziemy chcieli dokonać korekty w deklaracji za 2016 rok, będzie to możliwe tylko w ustawowych terminach w roku 2017.

Rozlicz pit w ustawowym terminie dla deklaracji rocznych składanych przez podatników

Aby nasz pit był złożony z zachowaniem ustawowego terminu, musimy pamiętać o datach, jakie wyznacza ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych dla poszczególnych deklaracji rocznych:

  • 31 stycznia dla deklaracji PIT-28, PIT-16A i PIT-19A
  • 30 kwietnia dla deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

W przypadku, gdy 31 stycznia lub 30 kwietnia przypadają w dni wolne od pracy termin ten jest przesuwany na pierwszy dzień roboczy po tym terminie.

Podziel się.