W 1917 roku w parku Union Square na Manhattanie w Nowym Jorku zbudowano bardzo nietypowy obiekt. Był nim mierzący 61 m długości i 12 m szerokości drewniany „pancernik” USS Recruit. Okręt, a raczej makieta pancernika służył jako centrum rekrutacyjne US Navy oraz szkoleniowe dla marynarzy. Drewniany pancernik istniał do marca 1920 roku.

Stany Zjednoczone przystąpiły do I wojny światowej 4 kwietnia 1917 roku. Ze względu na specyfikę amerykańskiej armii, która poza nielicznymi konfliktami kolonialnymi nie musiała od wielu lat brać udziału w konfliktach międzynarodowych, udział w Wielkiej Wojnie oznaczał potrzebę szybkiej rekrutacji tysięcy nowych żołnierzy. W celu szybszego pozyskiwania rekrutów organizowano wiele punktów poboru, w których ochotnicy mogli zgłosić się do służby.Przy okazji często organizowano również specjalne wydarzenia zachęcające do zapoznania się z wojskiem.

USS Recruit (fot. Library of Congress)
USS Recruit (fot. Library of Congress)

Jedną z podjętych w celu pozyskania rekrutów inicjatyw było zbudowanie w parku Union Square na Manhattanie w Nowym Jorku dużego centrum rekrutacyjnego wyglądającego jak miniatura pancernika. Chociaż wykonano ją z drewna i nie posiadała ona uzbrojenia, oficjalnie podniesiono na niej banderę US Navy i nadano nazwę USS Recruit. Dowódcą jednostki został  kapitan C. F. Pierce.

Drewniany „okręt” miał 61 m długości i 12 m szerokości. W jego wnętrzu umieszczono sale szkoleniowe, kabinę kapitańską, kilka pomieszczeń mieszkalnych dla liczącej 40 marynarzy załogi, a także pomieszczenia rekrutacyjne. Sam pancernik wyposażono w dwa kratownicowe maszty, komin, 3 dwudziałowe wieże działowe z armatami kalibru 360 mm, 10 dział kalibru 130 mm w kazamatach i dwa działka reprezentacyjne. Oczywiście całe to uzbrojenie było wykonane z drewna i było po prostu makietami. W toku „służby” okręt prawdopodobnie przemalowano kilka razy, nadając mu m.in. kamuflaż typu dazzle.

USS Recruit (fot. Library of Congress)
USS Recruit (fot. Library of Congress)

Na „pokładzie” USS Recruit organizowano wiele wydarzeń o charakterze patriotycznym oraz społecznym – w tym nawet potańcówki. Centrum rekrutacyjne funkcjonowało do 16 marca 1920 roku. W tym czasie chęć służby w amerykańskiej flocie zgłosiło w tym miejscu około 25 000 mężczyzn. Liczba ta wystarczyłaby do obsadzenia 28 pancerników typu Nevada.

Po zakończeniu swojej służby, USS Recruit miał zostać zdemontowany i przeniesiony do Luna Parku na Coney Island, ale po usunięciu go z Union Square i podliczeniu kosztów transportu oraz ponownego montażu uznano, że jest to nieopłacalne. Zmagazynowane drewno z czasem wykorzystano w innych projektach, a jedynym śladem po drewnianym pancerniku stały się jego zdjęcia.

Wspieraj SmartAge.pl na Patronite
Udostępnij.