Technologia spawania jest powszechnie wykorzystywana w różnych gałęziach przemysłu. W dużym skrócie polega na łączeniu materiałów, co uzyskuje się poprzez nagrzanie i stopienie ich w konkretnym miejscu. Można do tego użyć spoiwa, ale nie trzeba. Ciepło jest generowane przez łuk spawalniczy, który powstaje z użyciem łuku elektrycznego. To powoduje, że elementy razem się stąpają.

Przykładem takiej technologii jest spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych. Poza tym często w spoinie wykorzystywany jest również dodatkowy materiał, który jest aplikowany przez podajnik drutu lub ręcznie. Jest to  spawanie MIG/MAG. Warto pamiętać, że ten dodatkowy materiał musi mieć tę samą temperaturę topnienia, co powierzchnie spawane.

Jakie są metody spawania?

Przede wszystkim podziału dokonuje się ze względu na metody generowania ciepła oraz sposób aplikacji materiału dodatkowego. Te elementy będą przede wszystkim zależne od rodzaju i grubości materiału spawanego a także estetyki i trwałości spoiny w efekcie końcowym. Najczęściej wykorzystywane jest więc spawanie MIG/MAG, TIG i MMA (spawanie elektrodą otuloną).

Technologie w spawalnictwie

Ostatnia z metod jest stosowana podczas prac instalacyjnych oraz prac na zewnątrz. Natomiast metoda TIG jest znacznie wolniejsza, ale w efekcie daje estetyczne spoiny i dlatego wykorzystuje się ją w miejscach widocznych a także w sytuacjach, które wymagają dużej precyzji. Spawanie metodą MIG/MAG jest natomiast wszechstronne, a drut spawalniczy podawany w osłonie gazu bezpośrednio do jeziorka spawalniczego.

Rodzaje drutów spawalniczych

Na rynku znaleźć można drut spawalniczy mig mag w bardzo szerokim wyborze. Przede wszystkim różnić się one będą zastosowaniem, gatunkiem oraz grubością drutu czy też szpuli. Przy wyborze niezwykle ważne będą więc różne czynniki, które przekładają się na komfort pracy, ale również jakość spoiny czy sam proces.

Standardowo drut spawalniczy mig mag nawinięty jest na szpulę o wadze 5 kg i 15 kg. Ważnym kryterium wyboru będzie grubość, która jest uzależniona od parametrów materiału spawanego, jak i warunków pracy. W dużej mierze rodzaje drutów spawalniczych Mig Mag jakie wybieramy, wynikają często z metody prób i błędów, by znaleźć odpowiedni parametr. Z zasady jednak zaleca się stosowanie większej średnicy drutu, im grubszy jest materiał. Natomiast mniejsza średnica będzie powodowała większą gęstość i głębokość wtopienia. Te parametry są również związane z gęstością prądu, który płynie przez drut. Od niej zależy przenoszenie metalu w łuku spawalniczym.

Technologie w spawalnictwie

Podziel się.