Przeglądasz: wodowanie

Po wejściu Polski do NATO w 1999 roku, Polska Marynarka Wojenna stanęła przed trudnym zadaniem dostosowania się do nowych realiów.…