Przeglądasz: wodorowa

Zaraz po zakończeniu II wojny światowej i podziale świata na dwa rywalizujące ze sobą bloki polityczne, rozpoczął się wyścig zbrojeń atomowych. Chociaż wyścig ten trwał do końca zimnej wojny, jego punktem kulminacyjnym było zdetonowanie 30 października 1961 roku w ZSRR tzw. Car bomby – największej…

Czytaj dalej