Browsing: The Old New World

Było już ożywianie zdjęć poprzez nadawanie im kolorów, teraz coś podobnego – stare zdjęcia dosłownie ożywione i zamienione w film…