Przeglądasz: SRR

W ZSRR powstało wiele oryginalnych i nietypowych budowli, które często miały pełnić całkiem normalne funkcje, ale architektonicznie wyróżniały się niesamowitą konstrukcją. Świetnym przykładem takiego obiektu jest dawna siedziba Ministerstwa Budowy Dróg gruzińskiej socjalistycznej republiki radzieckiej, a obecnie siedziba Banku Gruzji w Tbilisi.

Czytaj dalej