Przeglądasz: slang

Anglojęzyczny czasownik „crush”, oznacza miażdżenie, kruszenie lub przygniatanie. Słysząc to słowo w formie rzeczownik, wypowiadane z ust młodych ludzi, można mieć jednak problem z odczytaniem jego właściwego znaczenia.

Czytaj dalej