Przeglądasz: Rościsław Aleksiejew

Związek Radziecki był największym użytkownikiem ekranoplanów na świecie. Maszyny tego typu projektowano tam z myślą o wykonywaniu zarówno zadań transportowych jak i pasażerskich, wojskowych oraz specjalistycznych. Jednym z najważniejszych ekranoplanów, który miał duży wpływ na rozwój maszyn tego typu był opracowany w 1964 roku Ekranoplan…

Czytaj dalej