Przeglądasz: Robert Edison Fulton

W latach 50. Robert Edison Fulton rozpoczął prace nad oryginalnym systemem podejmowania z ziemi ludzi i ładunków przez samolot, bez potrzeby lądowania. Po dopracowaniu systemu, został on wprowadzony do użycia przez CIA, US Navy oraz USAF pod oznaczeniem STARS (ang. Surface-to-Air Recovery System).

Czytaj dalej