Przeglądasz: Praska poczta pneumatyczna

Pod koniec XIX wieku, w Pradze zaczęto budować system poczty pneumatycznej. Skomplikowany system rur służących do przesyłania wiadomości rozwijano przez…