Przeglądasz: Pranas Brazinskas

W historii lotnictwa pasażerskiego doszło do wielu porwań samolotów. Szczególnie w okresie zimnej wojny, gdy poziom ochrony lotnisk był niewielki, samoloty porywano gdzieś na świecie prawie codziennie. W ZSRR pierwsze udane porwanie samolotu miało miejsce 15 października 1970 roku. Pranas Brazinskas wraz z synem porwali…

Czytaj dalej