Przeglądasz: Politechnika Gdańska

W latach 50. w wielu krajach rozpoczęto prace nad nowym rodzajam jednostek pływających – wodolotami. Na liście tej znalazła się również Polska, a pierwszym zaprojektowanym w naszym kraju i wykorzystywanym w praktyce wodolotem był Zryw-I. Niestety jego kariera nie była zbyt długa.

Czytaj dalej