Przeglądasz: Orljonok

W latach 60. w ZSRR rozpoczęto prace nad zupełnie nowym rodzajem pojazdów wojskowych. Maszyny wykorzystujące zjawisko tzw. efektu przypowierzchniowego nazwano ekranoplanami. Niecodziennie pojazdy wzbudzały podziw obserwatorów, ale nigdy nie zdobyły popularności. Najsłynniejszymi ekranoplanami były KM – Kaspijski Potwór, ekranoplan projektu 903 Łuń i A-90 Orlik.

Czytaj dalej