Przeglądasz: nekropolia

W Warszawie będącej stolicą kraju i największym miastem w Polsce, przez wieki żyło wiele milionów ludzi. Wielu z nich dożyło w tym mieście kresu swoich dni i zostało pochowanych na warszawskich cmentarzach, z których kilka ma wyjątkowe znacznie i historię.

Czytaj dalej