Przeglądasz: Mine detector (Polish)

Chociaż miny lądowe stosowane były podczas konfliktów zbrojnych od setek lat, a pierwsze współczesne miny powstały w drugiej połowie XIX…