Przeglądasz: Kellett XH-8

W 1942 roku firma Kellett Autogiro Corporation otrzymała kontrakt na budowę prototypów eksperymentalnego, dwuwirnikowego śmigłowca własnego projektu, Kellett XR-8. Po trwających od 1944 do 1946 roku próbach, projekt został jednak skasowany, a jeden z prototypów trafił do muzeum.

Czytaj dalej