Browsing: język

Anglojęzyczny czasownik „crush”, oznacza miażdżenie, kruszenie lub przygniatanie. Słysząc to słowo w formie rzeczownik, wypowiadane z ust młodych ludzi, można…