Przeglądasz: Jakowlew Jak-36

Na początku lat 60. w ZSRR rozpoczęto prace nad projektem samolotu pionowego startu i lądowania, będącego odpowiedzią na brytyjski program Kestrel. Pierwszym radzieckim demonstratorem technologii VTOL stał się samolot Jakowlew Jak-36.

Czytaj dalej