Przeglądasz: elektryczny zespół trakcyjny

Wraz z elektryfikacją kolei średnicowej w Warszawie pojawił się pomysł zbudowania elektrycznych zespołów trakcyjnych, które zastąpiłyby na trasach podmiejskich tradycyjne pociągi. Tak powstały elektryczne zespoły trakcyjne E-91 znane po II wojnie światowej jako EW51 i EW52.

Czytaj dalej

W połowie lat 70. w ZSRR wprowadzono do eksploatacji serię szybkich elektrycznych zespołów trakcyjnych ER200, przystosowanych do osiągania prędkości 200 km/h. Obsługiwały one linię Moskwa-Leningrad (Sankt-Petersburg). Wycofano je z eksploatacji w 2009 roku.

Czytaj dalej

Niedaleko miejscowości Valenciennes, na jednym z bocznych torów kolejowych przez wiele lat stał pozostawiony własnemu losowi pociąg Eurostar 373018 z lat 90. Odstawiono go w to miejsce w 2016 roku i dosłownie pozostawiono własnemu losowi. Dopiero pod koniec 2018 roku usunięto go i zezłomowano.

Czytaj dalej

Pociąg (albo raczej EZT, czyli elektryczny zespół trakcyjny) Impuls podczas próbnego przejazdu na torze testowym Centralnej Magistrali Kolejowej w nocy z 28 na 29 sierpnia ustanowił rekord prędkości na torach dla skonstruowanego w Polsce pociągu, wynoszący 226 km/h. Tym samym jest to najszybszy polski pociąg.

Czytaj dalej