Przeglądasz: elektrownia jądrowa

Początkowo badania nad rozszczepieniem jąder atomów miały w znacznej mierze militarny charakter, a tworzone reaktory wykorzystywano do wzbogacania uranu i produkcji broni atomowej. Dopiero w 1948 roku rozpoczęto eksperymenty nad zastosowaniem energii jądrowej do wytwarzania prądu.

Czytaj dalej

W ZSRR elektrownie jądrowe stanowiły istotne źródło energii. Pod koniec lat 70. Rosjanie zbudowali elektrownię jądrową z dwoma blokami energetycznymi w rejonie o wysokiej aktywności sejsmicznej na terenach dzisiejszej Armenii. Elektrownia cały czas pozostaje w eksploatacji.

Czytaj dalej