Przeglądasz: Duga

Obok Elektrowni Atomowej w Czarnobylu oraz Prypeci, jednym z najciekawszych miejsc w Czarnobylskiej strefie wykluczenia są pozostałości radaru pozahoryzontalnego Duga, znanego bardziej jako Oko Moskwy. Niegdyś ściśle tajna instalacja wojskowa obecnie stoi opuszczona.

Czytaj dalej