Przeglądasz: DDR3

Żaden komputer nie może funkcjonować bez pamięci – zarówno przestrzeni dyskowej, na której przechowywane są dane jak i pamięci operacyjnej, odpowiedzialnej za bieżące funkcjonowanie urządzenia, czyli RAM (pol. pamięć o dostępie swobodnym, ang. random-access memory). Jej historia sięga końca lat 40.

Czytaj dalej