Przeglądasz: Curta

Kalkulator nie jest dzisiaj zbyt nowatorskim urządzeniem. Każdy z nas ma go w kieszeni w swoim telefonie. Zanim jednak powstały pierwsze elektroniczne wersje tych urządzeń, do obliczeń wykorzystywano albo własne umiejętności albo urządzenia mechaniczne. Jednym z takich kalkulatorów był kalkulator mechaniczny Curta z lat 50.

Czytaj dalej