Przeglądasz: Bain News Service

Pożary w tunelach są jednymi z najniebezpieczniejszych. Ograniczone możliwości ewakuacji oraz nagromadzenie dymu utrudnia akcje ratunkowe. 6 stycznia 1915 roku…